Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on Kauneushuone Sofia's henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

 • Rekisterin rekisterinpitäjä on Kauneushuone Sofia's (3232661-1)
 • Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on: Sofia Hietamäki
 • Osoite: Lapuantie 625 61450 Kylänpää
 • Puhelin: 041 312 6824
 • Sähköposti: info@kauneushuonesofias.com

2. Rekisterin nimi

Kauneushuone Sofia's asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelussuhteen hoitaminen

 • Asiakkaan käyntipäivämäärät hoidoissa
 • Hoidoissa käytetyt tuotteet
 • Asiakkaan ostamat tuotteet kotihoitoon
 • Allergiat, sairaudet, kontraindikaatiot tuotteille ja laitehoitoihin
 • Asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito esim. Peruutukset sairastapauksissa ja muissa vastaavissa tilanteissa

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, puhelinnumero ja sähköposti. Mahdollisesti myös osoitetiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakasrekisteriä säilytetään 5 vuotta, jos asiakas ei ole sinäaikana käynyt hoitolassa, rekisteri anonymisoidaan. Rekisteriä päivitetään aina asiakkaan käydessä mikäli jokin olennainen tieto on muuttunut.


7. Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Asiakasrekisteri on ainoastaan yrityksen omassa käytössä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan yrityksen työntekijöillä.

Rekisterinpitäjän työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet tarkistaa asiakasrekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjältä

Jokaisella on oikeus vaatia tietojensa korjaamista rekisteriasiosta vastaavalta henkilöltä.

11. Verkkoanalytiikka

Alla olevat palvelut keräävät anonymisoitua tietoa sivuilla vierailuista ilman henkilökohtaisia tietoja.

 • Google Analystic -palvelu. Tämä on ilmainen verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettu tietokoneohjelma, jota käytetään WWW-selaimen välityksellä. Kävijöistä kerätyt tiedot tallennetaan Google palvelimelle, josta niistä koottuja tilastoja voidaan tutkia Analytics-ohjelmaan kirjautumalla

12. Evästeet

Evästeiden käytöllä pyrimme kehittämään palveluitamme.